ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ ВОЗИЛО
Клиентот мора да биде на возраст од најмалку 21 година и да поседува возачка дозвола од најмалку 2 години за да може да изнајми возило. Пред да го подигне возилото, ќе треба да приложи валидна возачка дозвола и патна исправа (пасош).
ДОПОЛНИТЕЛЕН ВОЗАЧ(И)
Доколку со возилото управува и дополнителен возач(и), потребно е да не информирате пред да го подигнете возилото. За истото добивате одобрување без никаков надомест. Дополнителен возач(и) може да биде обезбеден и од наша страна, за соодветен надомест.
УСЛОВИ ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ
Минималниот период за изнајмување на возило е 24 часа, сметани од почетокот на периодот на изнајмување на возилото. Викенд изнајмувањата почнуваат од 09.00 во петок и траат до 09.00 во понеделник. Максимален број на денови за изнајмување е 30 дена.
ЦЕНАТА ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ ВКЛУЧУВА
  • Неограничени изминати километри
  • Каско осигурување
  • Зелен картон
НАЧИНИ НА ПЛАЌАЊЕ
На фактура или на уплатница во банка, пред изнајмување на возилото. Потребно е да оставите депозит пред да го изнајмите возилото. Депозитот се враќа доколку нема оштетување на возилото.
ДОСТАПНОСТ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА ВОЗИЛО И ВРАЌАЊЕ
Доставување на возилото во Скопје во сите хотели и на сите адреси е бесплатно. На која било локација низ Македонија – по договор со нашите вработени, за соодветен надомест.
ГОРИВО
Клиентот добива полн резервоар во возилото и ваша обврска е да го вратите со полн резервоар. Ако возилото биде вратено со помалку гориво отколку кога било подигнато, на клиентот му се наплатува дополнување на резервоарот, од оставениот депозит.
ОПРЕМА ВО ВОЗИЛОТО
Целата опрема во возилото е бесплатна за користење.
КОРИСТЕЊЕ ПРЕКУ ГРАНИЦА
За да патувате во друга држава со изнајменото возило, потребно е да побарате од нас меѓународно осигурување (Зелена карта). Ве молиме информирајте се за деталите при изнајмувањето на возилото.
ПЕРИОД ЗА ОТКАЖУВАЊЕ РЕЗЕРВАЦИЈА
Доколку резервацијата е откажана 48 часови пред закажаниот термин, средствата се враќаат во целост. По овој период, средствата во целост се задржуваат.